top of page
Diëtistenpraktijk Compleet+ 
levert gecontracteerde zorg voor alle zorgverzekeraars
Basisverzekering & aanvullende verzekering

Dieetadvisering wordt voor 3 uur, per kalenderjaar, vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat minimaal 3 consulten vergoed zullen worden. Deze gaan wel ten koste van jouw eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

Extra uren kunnen worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Wil je weten of uw aanvullende verzekering extra uren vergoed naast de 3 uur die u al heeft vanuit de basisverzekering, een overzicht vind je hier.

Ketenzorg

Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld diabetes, Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) en COPD is dieetadvisering soms opgenomen in zogenaamde ketenzorg (DBC’s). Je huisarts en de diëtist zijn ervan op de hoogte of dit ook voor jou geldt. (deze behandelingen gaan niet ten koste van je eigen risico).

Ook e-mail- en telefonische consulten zijn onderdeel van de dieetbehandeling. Van deze laatstgenoemde consulten wordt in het dossier verslag gemaakt. De diëtist is verplicht de zorgverzekeraar op de hoogte te stellen van de reden van afronden.

Voor ketenzorg (diabetes, hart- en vaatziekten en COPD), ondergewicht/ongewenste gewichtsverlies en in geval van een huisbezoek is een verwijzing van de huisarts verplicht. Voor de andere vormen van dieetadvisering vergoeden de meeste wanneer je geen verwijsbrief heeft.

Tarieven niet vergoede zorg

Elk consult wordt in een veelvoud van kwartieren gefactureerd. Ook e-mail-, video- en telefonische consulten zijn onderdeel van de dieetbehandeling. 

Indien je geen recht meer heeft op vergoeding vanuit uw verzekering gelden onderstaande tarieven:

Veel mensen geven bijzondere kosten op bij de belastingen, in verband met gezondheidsproblemen. De Belastingdienst vraagt dan meestal een handtekening of verklaring van de diëtist. Ook voor andere bijzondere voorzieningen wordt soms informatie van de diëtist gevraagd.

We willen die verklaring/handtekening natuurlijk aan je geven. Maar aangezien wij dit niet bij de zorgverzekeraar kunnen declareren ontvang je hiervoor een betaallink van €22.

Behandelverslag voor andere instanties 

Soms wordt door andere instanties informatie over de dieetbehandeling gevraagd voor jouw dossiervorming elders. Hier bieden we graag onze hulp bij, uitsluitend op verzoek van jou. Voor de tijd die we daaraan besteden, ontvang je een betaallink van € 44,00. Na ontvangst van het bedrag, stuurt de diëtist het verslag toe.

Annuleren van afspraken

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. Als je niet op jouw afspraak verschijnt, had de diëtist ook iemand anders kunnen helpen in die tijd. Wij streven ernaar de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk te houden, aangezien iedereen graag zo snel mogelijk geholpen wil worden. Jij kunt hieraan bijdragen door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

Afspraken die niet binnen 48 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht. Je ontvangt dan een factuur die je niet bij de verzekering kunt indienen.

bottom of page