top of page
GLI

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Gecombineerde Leefstijlinterventie is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels gemaakt om leefstijl coaching in rekening te brengen voor mensen met overgewicht en obesitas. Vanaf 1 januari 2019 wordt de zogenoemde gecombineerde leefstijl interventie (GLI) vergoed vanuit de basisverzekering. Het gaat om advies en begeleiding over voeding, beweging en gedrag met als doel een gezondere leefstijl voor de patiënt. 

 

Hoe lang duurt een gecombineerde leefstijlinterventie?

 

Alle programma’s duren 2 jaar. Ze bestaan uit een basisprogramma en een onderhoudsfase. Het basisprogramma duurt 6 maanden tot 1 jaar. Dit hangt af van het programma dat je volgt. Daarin stel je doelen en werk je aan het veranderen van je voedingspatroon, beweegpatroon en gedrag. Dit gebeurt in individuele sessies en groepssessies. Hierna volgt een onderhoudsfase met regelmatige terugkom- of monitoringsmomenten.

 

Hoe wordt bepaald of een GLI wordt vergoed in de basisverzekering?

Het RIVM beoordeelt de effectiviteit van de programma’s. Als het oordeel is dat een programma effectief is, dan bepalen het Zorginstituut en de vereniging Zorgverzekeraars Nederland of het programma kan worden vergoed uit de basisverzekering. Het Zorginstituut en de vereniging Zorgverzekeraars Nederland dragen bij aan het op peil houden van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Een programma kan worden vergoed uit de basisverzekering als het voldoet aan voorwaarden van de Nederlandse Zorgautoriteit, de toezichthouder op de zorg. Een zorgverzekeraar bepaalt daarna zelf welk programma zij vergoeden.

 

Wanneer kom je in aanmerking voor een gecombineerde leefstijlinterventie?

GLI is bedoeld voor volwassenen die een matig of sterk verhoogd gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met gewicht. Het gaat hier om:

  • Personen met een BMI tussen de 25 en 30 met een grote buikomvang (vanaf 102 centimeter bij mannen en 88 centimeter bij vrouwen)

  • Personen met een BMI tussen de 25 en 30 met normale buikomvang, maar verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes type 2 (suikerziekte).

  • Personen met een BMI van meer dan 30

Welke gecombineerde leefstijlinterventies worden vergoed?

Niet alle GLI’s worden vergoed. Vanaf 1 januari 2019 kunnen deze 3 programma’s in je basisverzekering zitten:

  • SLIMMER van de GGD Noord en Oost Gelderland

  • BeweegKuur GLI van Huis voor Beweging

  • Coaching op Leefstijl (COOL) van het expertisecentrum Leefstijlinterventies

 

Juanita van Engelen is betrokken bij GLI en biedt het COOL programma aan.

Kan ik zelf een GLI kiezen?

Per 1 januari 2019 zit de ‘erkende gecombineerde leefstijlinterventie’ (GLI) in de basisverzekering. Op dit moment zijn er 3 erkende GLI’s. Je zorgverzekeraar bepaalt welke GLI wordt vergoed uit de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars maken hierover afspraken met de zorgverleners. Je huisarts of medisch specialist verwijst je door voor een GLI. Je hoeft als je een GLI volgt geen eigen risico te betalen. Het is verstandig bij de zorgverzekering de voorwaarden voor de vergoeding na te gaan.

 

Voor meer info neem contact met Juanita van Engelen via juanita@compleetplus.nl

bottom of page