top of page
EMB

Wat is een EMB test: de waarde van ons bloed

Spijsverteringsproblemen, aanhoudende vermoeidheid, huidontstekingen, onvruchtbaarheid, overgewicht en pijnklachten. Slechts een kleine greep uit het klachtendossier dat we in de orthomoleculaire praktijk regelmatig tegenkomen. Maar waar te beginnen met het aanpakken van deze gezondheidsproblemen? 
 

Ons bloed is een uitstekend startpunt. De rode vloeistof geeft namelijk ontzettend veel informatie weg over onze gezondheid. Maar wat is nu een goede bloedtest? Wij adviseren doorgaans de zogenoemde energetisch morfologische bloedtest (EMB). Een test die niet de huisarts, maar een orthomoleculair of natuurgeneeskundig professional afneemt. 

Meten is weten

 

Ons bloed is in feite het transportsysteem van ons lichaam. Dagelijks stroomt de vloeistof duizenden keren rond door onze bloedvaten. Het vervult een essentiële rol door het vervoeren van zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen naar de juiste organen en cellen. Daarnaast is het onze interne temperatuurregelaar en het middelpunt van ons afweersysteem.  

De kwaliteit van het bloed kan dus je hele systeem beïnvloeden en ons daarom juist ook zoveel inzichten geven. Reguliere bloedtesten kunnen diverse factoren aan het licht brengen, zoals ijzertekort en infecties. De EMB test heeft echter een andere benadering van bloedonderzoek voor een nog uitgebreider inzicht in je gezondheid.  

Wat houdt een EMB test in? 
 

Zo’n energetisch morfologisch bloedonderzoek is een aanvulling op de anamnese die de therapeut bij je afneemt. Maar wat zegt die term nu precies? 

Morfologisch slaat op de organen en weefsels van een organisme. Het lab analyseert aan de ene kant het bloed op microscopisch niveau. Aan de andere kant analyseren we op energetisch niveau. Einstein leerde ons al dat alles en iedereen uit energie bestaat. Energie is dus de basis van het universum, maar dat is lang niet altijd zichtbaar. Daarentegen zijn deze gewaarwordingen wel op andere manieren waar te nemen. Denk hierbij aan je ademhaling of emoties.  

Klinkt zweverig? Dat valt wel mee! Energetica wordt al sinds oudsher in de alternatieve geneeskunde toegepast. Zo zijn de meridianen en chakra’s binnen de Chinese en Ayurvedische geneeskunde onderdelen van energetische therapie. Bovendien houden ook artsen in de reguliere geneeskunde zich bezig met energetische waarden, hetzij op biochemisch niveau. Energetische therapie richt zich op herstellen van de balans tussen onze fysieke en energetische kant.  

Inzicht in je gezondheid
 

Een kijkje in het bloed geeft een beter beeld van het totale plaatje. Met deze test krijg je inzicht in reguliere waarden zoals de bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen. Maar het kan ook verschillende tekorten, verstoringen en belastingen aan het licht brengen. Waarden die met dit onderzoek naar boven kunnen komen zijn onder andere:  
 

 • Status van vitaminen en mineralen in het lichaam

 • Voedselintoleranties

 • Hormoonbalans 

 • Parasieten

 • Stresswaarden en belasting

 • Vrije radicaal belasting

 • Leverbelasting

 • Darmverstoring

 • Adrenale Status (bijnieren bij stress en burn-out)

 • pH balans (zuurtegraad, is er sprake van verzuring?)

 • B12-status

 • Spoorelementenpanel

 • Toxische belasting (gifstoffen in het lichaam)

 • Virale belasting (virussen die veel energie kosten)

 • Bacteriële belasting (met name in de darmen)

 • Pancreasinsufficiëntie (insuline resistentie)

Daarnaast worden de volgende reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

 • Trombocyten (bloedplaatjes)

 • Rode bloedcellen (erytrocyten)

 • Witte bloedcellen (leukocyten)

 • Hemoglobine (Hb, ijzer)

 • Hematocriet (Ht)

 • Mean Corpuscular Volume (MCV)

 • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

 

Slechts enkele druppels bloed verschaffen dus uitgebreide informatie over de conditie van je gehele systeem. Vervolgens maakt de therapeut een vertaalslag naar de praktijk en voorziet je van een uitgebreide analyse en advies. Hiermee leer je bewuster kijken naar je voedingspatroon en leefstijl.  

Hoe werkt de EMB test? 
 

De EMB betreft een testmethode waarbij de therapeut middels een vingerprik enkele druppels bloed afneemt. In het onderzoek wat volgt wordt zowel met reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken. Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt aan de ene kant de bloedcellen (hematologie) en geeft aan de andere kant inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau. 

De EMB test wordt afgenomen door professionals in de gezondheidszorg die beschikken over ruim voldoende orthomoleculaire en medische kennis. Deze testmethode is als zodanig niet wetenschappelijk bewezen en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De betrouwbaarheid van deze test is daarentegen te vinden in de praktijk.  

Zo heeft de EMB test door de jaren heen zijn sporen verdiend. De resultaten van ontelbaar veel patiënten, die (mede) met de adviezen vanuit deze test aan de slag zijn gegaan, spreken voor zich. De geteste personen kunnen zich in vrijwel alle gevallen vinden in de uitkomsten van deze test. Soms zal er iets naar voren komen, wat niet direct te verklaren lijkt. In dat geval gaat de therapeut hier dieper op in, door de achtergrond van de cliënt verder te analyseren. Samen komen jullie dan tot verhelderende inzichten voor een afgemeten behandeltraject. 

EMB test in de praktijk 
 

Wil jij ook meer inzicht in welke voedingsstoffen je mogelijk tekortkomt of welke verstoringen en belastingen aan je klachten ten grondslag liggen? De EMB test voorziet je van uitgebreide informatie om gericht het zelf herstellend vermogen van het lichaam te ondersteunen.  


De therapeut geeft je op basis van deze inzichten een concreet verslag met aanbevelingen qua voeding, suppletie en leefstijl, om de balans te herstellen. Bij Compleet Plus is het mogelijk om via deze eenvoudige vingerprik zo’n compleet beeld te krijgen van jouw gezondheid.  

NB: de adviezen uit deze test hebben een holistische insteek. De waarden kunnen niet één-op-één worden vergeleken met een reguliere bloedtest. De EMB vervangt niet de diagnostiek en behandeling vanuit de reguliere zorg.


‘De beste investering is de investering in je Zelf’

Kosten
 

 • De kosten van de bloedtest zijn 344 Euro.

 • Hier zitten de kosten in van de afname, de test zelf, de verzendkosten, de onderzoekskosten van het laboratorium, de kosten van het consult van 60 minuten en het plan van aanpak dat je van ons krijgt. Zie hier oor de tarieven.

 • Ben je al in behandeling bij onze praktijk dan zijn de kosten van de bloedtest 225,50 Euro.

 • De kosten van de test zelf worden niet vergoed door je verzekering. De consulten kunnen wel worden vergoed. Zorgverzekeraars kunnen wel verschillen in de vergoedingen die zij geven en onder welke voorwaarden.  

 • Heb je nog vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen!

bottom of page